Tanácsadás

Vállalkozói célok elérése

A tanácsadás, a vállalkozásfejlesztés leghatékonyabb formája.

Kimondottan alkalmas egyedi, sürgős, nagy hatású, összetett hátterű, régóta fennálló problémák megoldására.

Működési és munkatársi hibák és hiányosságok megszüntetésével, gördülékenyebb lesz a működés,. 

Ez több nyereséget eredményez, kevesebb stresszel. Rendszerépítés.Az Ön cége + működési célokat támogató, fejlesztési rendszer = új cégműködési rendszer

A sikeres tanácsadási folyamat konkrét eredményei

 • elért fejlesztési cél
 • önjáró ügyfél – aki a működési célokhoz szükséges további fejlesztéseket, önmaga képes megtervezni, megszervezni, létrehozni, vagy hozatni, a folyamatot kontrollálni és az eredményt elérni

A tanácsadás, a leghatékonyabb módja, a vállalkozás és a vállalkozó fejlesztésének

Az önfejlesztés és az önállóan végzett cégfejlesztés ugyan költséghatékonyak, de sem ezek, sem az előadásokon és kiscsoportos foglalkozásokon való részvétel, nem tudja megközelíteni a cégre és személyre szabott fejlesztés során elérhető eredményeket. Vannak olyan problémák, amelyek külső segítség nélkül nem, vagy csak rendkívül nagy áldozatok árán oldhatóak meg önerőből.

Ügyfél motiváció

Egy ilyen fejlődési folyamaton keresztülmenni jelentős erőfeszítést igényel. Ezért az ügyfélnek meg kell érnie a tanácsadással kezelhető állapotra, eléggé motiváltnak kell lennie. Önre igaz valamelyik?
Erősen motivált ügyfél állapot kiváltó tényezői

 • hirtelen nagy baj következik be, amelyet azonnal el akar hárítani
 • régóta fennálló, számára kedvezőtlen állapotban van, amiből elege lett, ki akar kerülni belőle és egyedül kilátástalannak látja a megfelelő irányú és mértékű változtatást
 • nagyon erős céltudattal rendelkezik, amihez érti, hogy milyen segítségre van szüksége

A vállalkozásfejlesztés fokozatai

 1. nem csinál semmit, várja hogy magától megoldódjon a probléma, ne merüljön fel újra, elérje a céljait – ez abszurd, szinte soha nem történik meg, vagy nem úgy ahogy szeretné, csakis célirányos cselekvés hozhat megfelelő megoldást
 2. egyedül, saját tudásával végzi a beavatkozást – ösztönös reakciók, amelyek azért nem hozzák meg a kívánt változást, mert gyakran teljesen ellentétesek a szakszerű megoldásokkal
 3. külső, rendszer nélküli, saját tudás fejlesztésével – előadások, könyvek, info termékek vegyítése inkább káoszt okoz, mint megértést, ezért elbizonytalanodik a kivitelezésben
 4. fejlesztési rendszerrel történő önállóan megkezdett fejlesztés – célzott probléma megoldásoknál alkalmazható, cégelemzés és fejlesztési terv növeli a fejlesztés megvalósíthatóságát
 5. fejlesztési rendszerrel, alkalmi külső segítség igénybevételével – aki elindít, megváltoztat, megállít, kontrollál, de a cselekvést a vállalkozó saját maga végzi
 6. fejlesztési rendszerrel, rendszeres külső segítséggel – ez a leghatékonyabb fejlesztési forma, megvalósítás közben tanulás és mélyebb megértés is megtörténik
 7. mással csináltatja meg részben, vagy egészben – nehéz lesz fenntartani, ha nem szerzi meg az alapokat valaki, átadás – átvételre kiemelt hangsúlyt kell helyezni, üzemeltetés, betanulás

Önnek mire van szüksége?

Miért érdemes tanácsadással haladni a pozitív változások elérésében?

 • sürgős helyzetek megoldásánál csak ez jöhet szóba, minden más forma idő és pénz veszteséggel jár, a fejlesztés sebessége ebben a formában a leggyorsabb
 • a tempó azért is gyors, mert csak azzal foglalkozunk, amire adott cél eléréséhez szükség van
 • személyre és cégre szabott tartalommal foglalkozunk, így nem kell sok információt átnézni, indokoltnál több tudást elsajátítani, kiválogatni, hogy mire van és mire nincs szükség
 • költséghatékony, mert gyakorlatban tanulja meg azt, amire valóban szükség van, nem öncélú oktatás folyik, “majd jó lesz valamire” alapon
 • igazodik az ügyfél időbeosztásához,
 • történhet az cég telephelyén, vagyis házhoz megy a cégfejlesztés, amivel időt, utazást, járulékos költségeket spórolhat meg
 • fejlesztési mintát, viselkedést, kommunikációt lát, amelyek segítenek a későbbiekben a hasonló problémák megoldásában
 • rendszeresség lesz jellemző a fejlesztésre, ami a haladás és a befejezés feltétele, könnyebb fenntartani a motivációt
 • a pillanatnyi elakadások azonnal kezelve vannak, így töredékére csökken a megtorpanás, várakozás, félbehagyás

Miért szoktak tanácsadás mellett dönteni? Önnél miért jöhet szóba?

 • személyesen érintett és nem lát tisztán a problémákkal kapcsolatban – túlterhelt, családi érdekellentétek, konfliktusok vannak cégen belül, tulajdonosi érdekellentétek, konfliktusok vannak cégen belül
 • nem tudják elérni a kitűzött célt
 • egyedül nem halad, pedig mindent tud, évek óta olvas anyagokat, megvesz megoldásokat, elmegy előadásokra, kiscsoportos foglalkozásokra
 • komplex probléma, képtelen egyedül megoldani, mert nem lát át minden összefüggést
 • folyamatos támogatásra van szüksége: hullámzó hangulati és szándék állapot, nem megfelelő fegyelmezettség, tudáshiány, figyelem elvonó tényezők
 • célzott, személyre és cégre szabott információra és tudásra van szüksége, ami a leghatékonyabb megoldás a fejlesztéshez
 • egy lehetősége van a korábbi hibák korrigálására, vagy túl nagy a tét ahhoz, hogy hibázzon
 • egyedül nem tudja megtenni a szükséges fejlesztési lépéseket
 • nincs vezetői, menedzseri minta, amit követni tudna
 • nagyon erős versenytársa van, aki jobban halad, piacvesztés elkezdődött

Hogy megy ez?

Először telefonon főbb vonalakban beszélünk arról, hogy

 • milyen jellegű a probléma,
 • milyenek a körülmények
 • miért jelentkezett, miért akar változtatni – aki csak hobbiból szeretné, akinek nem fontos csak szeretné, az kiderül
 • ellenőriznünk kell a kivitelezhetőséghez a rendelkezésre álló erőforrásokat is
 • ha van lehetőség a tovább lépésre, akkor megállapodunk egy személyes találkozó időpontjáról és helyéről,

Saját szabályaim

 • számomra egyértelműen vesztes ügyeket nem vállalok, erőforrás hiányos állapot, olyan rossz a helyzet hogy már nincs esélyünk megállítani a romló folyamatokat,
 • telefonos, skype tanácsadást nem vállalok, mert nem működik, nem látom a körülményeket, embereket, reakciókat, nem tudom energiával feltölteni az ügyfelet, nem tudok olyan hatással lenni mint személyesen

Első találkozó

 • a megbeszélés során, pontosítjuk az elérendő célokat, fontossági és egymásra épülési szempontból is megvizsgálva sorrendbe tesszük őket. Működési célok elérését támogató fejlesztési célokra koncentrálunk. (eredmény képlete – kibővített) Reális legyen, ne legyen se alul, sem túl célzott.
 • Titoktartási nyilatkozat átadása – jogilag is biztonságban érezze magát
 • Alapos cégelemzés – fejlesztési irány ellenőrzése, célszerű fejlesztési sorrend meghatározása
 • Rögzítjük az egyes célok eléréséhez szükséges fejlesztés, lépéseinek sorrendjét – fejlesztési terv
 • Tisztázzuk, az ügyfél részéről lehetséges időráfordítás mértékét, gyakoriságát, kit, mikor, milyen mértékben lehet bevonni a fejlesztési feladatok elvégzésébe,
 • Tisztázunk minden olyan feltételt, amely nehezíti, vagy megakadályozza a haladást, hogy számításba tudjuk venni, és ha lehet, előre gondolkodva csökkentsük, vagy akár közömbösítsük a hatását
 • Fejlesztési forma lehetőségeinek megismertetése
 • Megállapodunk a fejlesztésre közösen fordítandó idő mértékében – ami minimum kéthetente 4 órától a maximum heti egy napig (7-8 óra) terjedhet. Kevesebbnek nincs értelme, többet nem fognak bírni munkával, ill. a napi feladataitoktól való távollét miatt
 • Ügyfél dönt: mit, milyen keretek közt szeretne megtenni, ez meghatározza milyen formában történjen a közös munka
 • A kezdeti megállapodás menet közben változhat attól függően, hogy milyen tempóban haladnak a háttér feladatokkal és mennyire terheli a normál üzletmenet fenntartása.

Önállóan, vagy inkább segítséggel?

Gondolkodik tanácsadásban?

 1. Mi az a probléma, amit meg akar szüntetni, mi a cél, amit el akar érni?
 2. A kérdéses probléma megoldható, a cél elérhető? – igen / nem
 3. Kell hozzá külső segítség? – igen kell / nem egyedül is meg tudja oldani
 4. Van bizalom a segítő irányába? van / nincs, de felépíthető / nincs és nem is lesz
 5. Ki tudja fizetni a tanácsadás költségeit? igen / nem
 6. Meg akarja fizetni a tanácsadás költségeit? igen / nem

Megjegyzések

 • Az egymást segítő csoportokon belüli fejlesztési támogatás, általában sokkal szűkebb tapasztalatokra épül és kevésbé szakszerű, mint a mindennap ezzel foglalkozó szakértő/specialista segítsége
 • Az ügyfeleknek, a tanácsadás során érintett területekhez szükséges oktatóanyagokat, sablonokat díjmentesen adjuk, melyek itt tekinthetők meg: komplett módszertan https://tomanjozsef.hu/megoldasok/
 • Nem hozom el a tudást, mert minden fejlesztési lépést dokumentálással végzünk, ami a cégben marad
 • A gyakorlati fejlesztés során nem csak elkészül a cég új működési rendszere, hanem a fejlesztést felügyelő vezető el is sajátítja ennek lépéseit, ezáltal nagyobb megértésre tesz szert mint elméleti tudás megszerzésekor, amikor azt nem követi azonnali megvalósítás
 • A fejlesztési folyamat során, vezetői, menedzseri minták sajátíthatók el

Kezdés - haladás

Első tanácsadás nap

 • Alapok megismerése Ha nem olyan ügyfélről van szó, akinek megvannak az alapjai – előadásokon, korábban megvásárolt megoldások áttanulmányozásával, kiscsoportos foglalkozáson, tanfolyamon, tréningeken megszerzett ismeretek
 • Fejlesztési terv szerinti haladás.
 • Időnként bejöhet valami, ami nagyon foglalkoztatja az ügyfelet. Hirtelen fellépő probléma esetén muszáj ezzel foglalkozni, de nem mehet el az összes fejlesztésre szánt idő a tűzoltásra, mielőbb vissza kell térnünk a rend, rendszer építéséhez.

Gyakoriság – jó lenne hetente

 • Van, aki meg tudja osztani cégen belül a feladatokat, felelősök, üzlettársak, saját felelősségi területükön megbíznak egymásban és végzik is a feladatokat, akkor akár havi egy alkalom is elég lehet
 • Ha ez nincs akkor havi 2-4 alkalom szükséges a haladáshoz
 • Havi 2 alkalomnál kevesebb nem elég, mert annyira lassan fog haladni, hogy fontos időt veszít, túl lassan fognak jönni az eredmények, nem lesz kedve folytatni,
  • Az eseti tanácsadásnak akkor van értelme, ha olyan jól behatárolt problémát kell megoldani, amelyhez vannak gyakorlatban működő hatékony megoldások. pl.
  • Személyes erőforrás menedzselés kialakítása
  • Mindennapi munkavégzés megkönnyítése egyéni, csoport és cég szinten
  • Feladatkiadás, feladatkezelés, delegálás gyors fejlesztése
  • Pénzügyi rendszer kialakítása
  • Cégvezetői kontroll kialakítása
  • Munkatárs felvétel gyakorlati alkalmazása konkrét munkakör betöltésével
  • Munkaköri leírás készítése egy konkrét munkakörhöz, amely során gyakorlatban tanulja meg ezen keresztül
  • Kommunikációs tréning
  • Motiváció fejlesztése – saját és mások
 • Alkalmanként legalább 4 órát érdemes egyben foglalkozni a fejlesztéssel, akár segítővel, akár anélkül
 • Aki nem csak akkor dolgozik a fejlesztési lépéseken, amikor a tanácsadó jelen van, az gyorsabban halad

Mi történik a tanácsadás során?

1 – előző alkalom óta mi történt, feladatokkal hogy haladt ha vállalt
2 – sürgős probléma megoldása
3 – amivel szeretne foglalkozni
4 – fejlesztési tervben a következő lépés
5 – következő találkozóig vállal valamit

Hatékonyság

Hogyan fog rendkívül hatékonyan haladni?

 • fókuszálás
 • házi feladat kérés, elvégzés
 • korábbi kudarcok, sérelmek elfelejtése, fej falba verés, önsajnálat, mások hibáztatása helyett felelősség teljes felvállalása
 • türelem – sok mindent kellene egyszerre rendbe tenni, ezek egy része egymásra épül, mások párhuzamosan futtathatók lennének, de nincs rá figyelem, erőforrás, ki kell várni amíg egy dolgot befejezünk, hogy tovább tudjunk lépni a következőre – évek alatt gyűltek a problémák, nem lehet percek alatt ötletekkel megoldani, módszerekre, rendszerekre van szükség

Mi kell hozzá az ügyfél részéről?

 • fel kell ismernie a saját korlátait
 • félre kell tennie az egóját, alávetni magát a folyamatnak, nem lesz mindig igaza
 • alázatosnak kell lennie a helyzettel kapcsolatban, azért alakult ki, mert valamit elmulasztottak, vagy nem jól csináltak, ugyanúgy nem lehet megoldani
 • nagyfokú rugalmasságra kell törekednie, a sokszor az eddigiekhez képest homlok egyenesen más, működő megoldásokkal kapcsolatban, gyors tanulást is értünk alatta
 • fel kell vállalni a konfliktusok kezelését – rejtett konfliktus kiváltása, láthatóvá tétele, a nyílt konfliktus céloknak megfelelő kezelése

Mi nehezítheti az előrelépést?

 • káros hiedelem
 • hátráltató szokások
 • probléma fókuszú gondolkodás
 • jelenlegi, nem megfelelő kapcsolatok
 • vérmérséklet, merev karakter
 • képességtől távoli cégméret, létszám
 • nem megfelelő rokon, családtag, barát a cégben

Mikor nem fog sikerülni?

 • ha nem tudnak kellő figyelmet szentelni a fejlesztésnek
 • ha fegyelmezetlenség miatt megtörik a heti fejlesztési ritmus, nehéz visszaállítani a folyamatos haladást
 • ha a szabályokat nem tartják be, következetlenség, ellentmondó utasítások, vezetői viselkedés és kommunikáció
 • ha nem megfelelő a vezető és az érintettek hozzáállása
 • ha túlkésőn akarnak nekikezdeni a változtatásoknak, a problémák régóta, tartósan fennálltak, elfogyott az idő, és az egyéb erőforrások kimerültek
 • más, nagy léptékű ügyek vannak folyamatban, amelyek használják, lekötik az erőforrásokat

Kerülendő hibák, amelyek hátráltatják a fejlesztést

 • ösztönös cégfejlesztés, eseményekre adott válaszreakció
 • jelentkező tünetek észre nem vétele, sokáig történő várakozás a ok-okozat visszafejtésével, megoldásával
 • nem jól meghatározott fejlesztési irány
 • nem megfelelő sorrendben alkalmazott fejlesztési lépések
 • nem jól elvégzett fejlesztési teendők
 • nem cégre, személyre szabott, eredményt biztosító forma alkalmazása
 • nem megfelelő erő, eltökéltség, hit, céltudatosság

Miért érünk el kiemelkedő eredményeket tanácsadással?

 1. Szakszerűen összeállított fejlesztési terv mentén haladunk
  1. működést támogató, fejlesztési célt követve,
  2. helyzetet és állapotot szem előtt tartó stratégiát, (eredményt biztosító fejlesztési irány) határozunk meg, majd
  3. gyakorlatban fejlesztett, eredményt biztosító lépéssort követünk a a fejlesztés kivitelezése során
  4. cégre és személyre szabott formában
 2. Fókuszáljuk a figyelmet és az erőforrásokat az elérendő fejlesztési célra
 3. Megvalósítás centrikus megoldásokat alkalmazunk, amelyeket magyar vállalkozások fejlesztése során, a gyakorlatban eredményesen működő módszerekből csiszoltunk
 4. Rendszeresen elvégezzük a szükséges fejlesztési feladatokat

Mennyibe fog kerülni a fejlesztés?

Érdemes külön választani a fejlesztés elemeit.
Mi kerül pénzbe?

 • Ügyfél ideje – sokan nem számolják ki, mennyit ér az idejük, ezért nem csak a fejlesztés, hanem a működtetés során is rosszul kezelik saját idejüket. Felesleges dolgokkal foglalkoznak. Bizonytalankodnak, dilemmáznak, halogatnak, szükségszerű döntéseket nem hoznak meg, vagy csak jelentős késedelemmel teszik meg. Többet időt töltenek dolgokkal, mint az szükségszerű lenne, vagy szétforgácsolják az idejüket és sok mindenbe belekapnak, de nem fejeznek be rendesen semmit. Néhány dolog rendesen megcsinálva, sokkal több eredménnyel és elégedettséggel jár, mint sok dolog félig meddig elvégezve.
 • Munkatársak ideje – érdemes kiszámolni, hogy mennyibe kerül egy-egy munkatárs összességében. Mi van, ha átlagos a munkaidő kihasználtsága, vagyis nem több 40-50%-nál? Általában az embereknek van szabad kapacitásuk. Mennyit jelentene, ha felvinnénk 70-80 %-ra a napi munkaidő kihasználtság átlagát? Egyénenként akár 30-100 % javulás is elérhető. Termelékenység növelés minimális költségnövekedés mellett.
 • Tanácsadó díjazása.
 • Egyéb külső szakértők díjazása.
 • Hiányzó cégfunkciók pótlásának költsége. Pl. marketinggel, eladással foglalkozó munkatársak költségei, marketinghez szükséges szoftverek, eszközök megvásárlása.

Ha az ügyfél önállótlan, lassan végez el feladatokat, két tanácsadási alkalom közt nem halad, akkor többe fog kerülni.
Ha gyorsan felveszi a tudást, nem kell ellenállásokat kezelni, pörgeti a feladatokat, akkor kevesebb tanácsadási időre van szükség, tehát a tanácsadói költség kevesebb lesz.

A tanácsadó akkor van jól használva, ha minden lépésnél a szükséges mértékben veszik igénybe az együtt töltött időt.
Amiben csak tanács, iránymutatás kell, ott ne legyen oktatás.
Ahol oktatásra van szükség, azt csak egyszer kelljen megtenni.
Amiben kivitelezési közreműködés kell tőle, ott a lehető legkevesebb manuális munkát végezzen a tanácsadó.

Meddig tart egy ilyen folyamat?

Mitől függ, hogy mennyi ideig fog tartani?

 • Ha van olyan időkorlát, amihez igazítani lehet az erőforrásokat, amiből elegendő rendelkezésre áll, és vállalható a határidő, akkor addig.
 • Cég állapotától – 10-20 éve halmozódó problémákat nem lehet néhány nap alatt megoldani, évek óta fennálló hiányosságok pótlásához is hetekre, hónapokra lehet szükség.
 • Fejlesztés által elérendő céltól
  • egyszerű, jól behatárolt célok elérése akár napok alatt megtörténhet,
  • komplex, sok mindent érintő problémák megszüntetéséhez minden érintett területet szükséges kezelni. Pl. egy egyszerű, konkrét munkaköri leírás elkészítése fél – egy nap alatt megvalósítható, egy összetettebb munkakör részletes ledokumentálása több nap alatt lehetséges
 • Rendelkezésre álló erőforrások mennyiségétől, minőségétől
  • mennyire képesek a működésre használt erőforrásokat elkülöníteni a fejlesztési erőforrásoktól – növekvő és növekedni akaró cégeknél a fejlesztésnek önálló cégen belüli funkciónak kellene lennie, amihez felelőst, elvárásokat, és erőforrásokat kellene társítani
  • mennyi a változást felügyelő vezető, felelős, fejlesztésre fordítható ideje – valakinek ki kell adni az utasításokat, biztosítani kell a fejlesztési feltételeket, ellenőrizni kell a teljesítést, korrigálni kell a szükséges folyamatokat, tájékoztatni kell az embereket, döntéseket kell hozni, vezetni kell az embereket a változás útján,
  • adminisztrációt végző felelős napi, heti, havi, fejlesztésre fordítható kapacitása – minél több időt tudnak szánni az adminisztrációs háttér feladatok elvégzésére annál gyorsabb lesz a fejlesztés
  • pénz – ha a szükséges fejlesztési lépésekhez meg tudjuk venni az erőforrásokat, akkor nincs akadályozó tényező, nem kell várni, késleltetni a lépéseket
  • mennyi idő alatt lehet minőségi munkaerőt felvenni, ha cégen belül van, akkor kivenni a jelenlegi munkaköréből, betanítani az újra
  • emberi tényező
   • mennyire képesek rugalmasan állni és nem ellenállni a változásnak
   • milyen tudás és tapasztalati szintű emberek vannak a cégben,
   • milyen tempóban képesek új dolgokat elsajátítani, használni, felnőni az új színvonalhoz

Az Ön cége egyedi

Minden kérdésére választ kaphat személyesen.

Kérjen cégelemzést és cégre szabott fejlesztési tervet

Tomán József – Hatékonyságnövelési specialista

Ezeken a területeken biztosan számíthatsz rám és a szakmai tapasztalatomra:

 • Megoldást támogató módszerek és rendszerek fejlesztése
 • Előadások, saját szervezésben és vendégelőadóként
 • Kiscsoportos foglalkozások, tréningek, tanfolyamok
 • Cégelemzés, cégre szabott fejlesztési terv készítés
 • Tanácsadás, komplex problémák egyéni megoldása