Cégvezetés Átadás – Átvételének Segítése

Generációváltás – Utódlás – Vezetőváltás – Vezetés Megosztása

2008 óta 80+ tevékenységi területen, 150+ cég fejlesztésében vettem részt személyesen.

 

15 000 óra feletti személyes konzultációban, a cégvezetőkkel való közös munka során szereztem tapasztalatot, a következő területeken

 

 • Funkcionális szervezetfejlesztés, munkaszervezés
 • Szűk keresztmetszetek megszüntetése,
 • Delegálási és vállalkozási rendszerek építése, működésük optimalizálása
 • Munkakörök kialakítása, megfelelő emberekkel való betöltése, összehangolás más munkakörökkel
 • Munkaköri, csoport és cég szintű teljesítmény, hatékonyság és nyereségnövelés
 • Működési célok elérésének támogatása, fejlesztések menedzselése

Több ügyfelemnek segítettem abban, hogy

 • Sikeresen átvegye, a korábban szülők által vezetett, majd magára hagyott vállalkozás működtetését
 • A szülők, amikor átadták a cég vezetését a testvérpárnak, ők összhangban tudják működtetni a személyiségüknek megfelelően szétosztott funkcionális területeket
 • Operatív vezető kinevezése után a tulajdonos hátra tudjon lépni a napi szintű munkavégzésből,  az új vezetővel közösen kialakított működési rendszert képesek legyenek a saját szintjükön kontrollálni
 • A többi tulajdonostárssal meg tudja osztani, a vállalkozás különböző területeinek felügyeletét, hogy fókuszálni tudjon a cégvezetői feladatokra
 • Tulajdonosként teljes egészében a
 • Több cégét úgy felügyelje, hogy ő egyiknek a napi munkavégzésében sem vett részt

A cégvezetés sikeres átadása

Az átadások egy része kudarcba fullad, mert a négy alapvető elem közül egy, vagy több hiányzik

Miért nehéz, egyedül megoldani a jelentősebb fejlesztéseket?

Az érintettek, gyakran csak a saját nézőpontjukból tudják szemlélni a helyzetet.

Érzelmileg valamilyen mértékben érintettek, nem tudnak objektívek lenni.

Ezek miatt szükséges lehet a következőkre

 • Külső szemlélő, aki nem elfogult, más nézőpontokból is képes látni a helyzetet és történéseket
 • Szakértő, aki az adott területen felkészült és gyakorlati jártassággal is rendelkezik, hogyan lehet az adott helyzetből eljutni a kívánt célig
 • Gyakorlatban eredményesen használható módszertan, fejlesztési lépések, testre szabható megoldások, sablonok, információ, átadható tudás, know-how
 • Minden érintett betartja a szükséges és elégséges mértékű fejlesztés elvét és fokozatokban tud gondolkodni, kerülve a túlzott leegyszerűsítést és a túlbonyolítást, valamint a területek közötti fejlesztés arányainak felborulását

Miért nehéz egyedül megoldani, a cég vezetésének átadását, átvételét?

Az átadó és átvevő közötti eltéréseket egyensúlyba kell hozni.

Miért lehet szükség külső segítségre, az átadás – átvétel gördülékeny megoldásához?

A résztvevők

 • Nem tudják átlátni a helyzetet, az összefüggéseket, minden részletet, ami számít – kell valaki, aki segít ebben eligazodni
 • Nem tudják, hogyan fogjanak hozzá a megoldáshoz, milyen lépések vezetnek valóban eredményhez – kell egy lépéssor amit követni tudnak
 • Próbálták már megoldani korábban, de nem érték el a kívánt eredményt, vagy rövid időn belül visszarendeződés történt – nem akarnak kísérletezni tovább
 • Benne vannak egy átadás – átvételi folyamatban, de kétségeik vannak, hogy biztosan jó irányba haladnak, jól csinálják-e – szükséges van megerősítésre, iránymutatásra, gyorsítási lehetőségekre
 • Nem elegendő a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tudás, nincsenek megvalósítást támogató eszközei – mindenképpen külső, szakértői jártasságra van szüksége
 • Tartanak tőle, hogy elakadnak a haladásban, nem fogják tudni mit tegyenek, hogyan menjenek tovább – dilemmák, megválaszolásra váró kérdések lassítják a fejlesztést
 • Túl drága az idejük, ezért célirányosan akarnak haladni – meg akarják spórolni a tévutakkal járó idő, pénz és lehetőségek elvesztését
 • Gyors változásra van szüksége – sürgős a pontos és fenntartható átadás elérése, mert olyan az élethelyzet
 • Olyan ügyfélkörrel dolgoznak akiknek biztosítani kell a folytonosságot – nem engedhetik meg maguknak, hogy a zökkenők miatt elveszítsék őket
 • úl nagy a tét, nagyok a számok, biztosra akarnak menni – saját egzisztenciájuk és sok ember élete függ a vezetés átadásának milyenségén és eredményességén
 • Elegük van az elméleti megoldásokból, könyvekből és előadásokból – magyar vállalkozásokban eredményesnek bizonyult módszerrel kívánják elérni a megfelelő színvonalú átadást
 • Erős piaci versenyben van a vállalkozás – a működés színvonala nem csökkenhet a vezetőváltás miatt, vagy akár annak emelésére van szükség ahhoz, hogy a cég versenyelőnyt tudjon szerezni, vagy meg tudja tartani
 • Nagyon gyors a cég növekedése – ez újabb kihívások elé állítja a céget, a meglévő helyzet kezelése és a következő időszak növekedése, fejlődése terén is

Miben tudok segíteni, az eredményes és gördülékeny átadás – átvételi folyamatra való felkészülésben?

Egy cég átadás – átvétele, rendkívül összetett kihívás.

Ezért, a felkészülést és az átadási folyamatot, az összetett cégműködési kihívásoknak megfelelő alapossággal kell végeznünk.

Cégátadás segítése – speciális

Miért éri meg külső segítséget igénybe venni?

 • Ha súlyos a helyzet, ha gyorsan kell a változást elérni, ha nem tud egyedül továbblépni, akkor egyszerűen nincs más lehetőség – szakszerű beavatkozást kell igénybe venni a további következmények megelőzése érdekében
 • Pénzben megtérül – megszűnnek a károkat okozó problémák, nő a teljesítmény, javul a hatékonyság, gazdaságosabbá válik a működés, nő a nyereség
 • Hibáktól, károktól szabadít meg – ez segíti a személyes jelenlét és időráfordítás csökkentését, minimalizálja a cégen belüli konfliktusokat, mindenki jobban fogja érezni magát, jobban ki tudják aknázni a kínálkozó lehetőségeket, amelyekre eddig nem volt módjuk
 • A vállalkozó ideje a legdrágább a cégen belül, ha ezt nem jól használja, akkor az mindenre kihat, a célirányos megoldás igénybevétele lerövidíti az utat, ezért olcsóbb, mint próbálkozni

Mi a menetrend, ha szeretnéd megvizsgálni a lehetőségeidet?

Közösen megvizsgáljuk, hogy mi az, ami nehezítheti, akadályozhatja, illetve meghiúsíthatja az átadás – átvételt.

Az átadás kivitelezésének lépései előtt, átadható állapotba kell hozni a céget.

átadható cég + átadó + átvevő + átadás – átvételi folyamat = gördülékeny és eredményes cégátvétel — >>> új vezető elképzelése szerinti működés, a régi értékek megtartásával

Mi befolyásolja általában, az átadás – átvétel és a szükséges fejlesztést lehetőségeit, időtartamát, költségeit?

 • Kitűzött cél és a meglévő állapot közötti eltérés
 • Meglévő állapot stabilitása
 • Meglévő rendszer kidolgozottságának és naprakészségének állapota
 • Átadó vezető, átadási készsége
 • Átvevő vezető rendszerépítési, menedzseri, vezetői készségei
 • Esetleges működési és munkatársi probléma fennállásának ideje, mélysége (mennyire kiterjedt hatású a cégen belül) és összetettsége (mennyi összetevőből áll)
 • Cég létszáma, szervezeti felépítés, szervezettség milyensége, dolgozói problémák milyensége
 • Sürgősség a cég léte szempontjából, becsült kockázat mértéke
 • A változtatás, személyes indíttatásból mennyire sürgős
 • Az átadó és átvevő fél részéről személyesen ráfordítható idő mértéke
 • Ráfordítható pénz havonta
 • Segítők – mennyiség, minőség, időráfordítás
 • Alapvető készségek állapota, mekkora kihívás pótolni amire szükség van, vezetői és dolgozói részről
  – önállóság, bizonytalanság, dilemmák, döntések
  – figyelem, fogalmazás, kommunikáció,
  – vezetői, konfrontáció, konfliktuskezelés, vérmérséklet, stílus,
  – rugalmasság, tanulási képesség, ego,
  – rendszerek iránti alázat, fegyelmezettség,
  – kitartás, sebesség,
  – számítógép kezelés, gépírás, szoftverek használata, jegyzetelés,
 • Szervezet egészségi állapota – funkció hiány, induló cég, belső feszültség, ellenállás, vezetői tisztelet mértéke, elfogultság (rokon, barát, szociális tényezők)
 • Dolgozók pótlásának nehézségei
 • Párhuzamosan, nagy léptékű projektek futása
 • Korábbi kedvezőtlen tapasztalat miatti bizalmatlanság, haladás szempontjából hátráltató előzmények

Zárjuk rövidre

Tisztázzuk le mielőbb közösen, hogy mivel teheted gördülékennyé és sikeressé, az átadás – átvételi folyamatot.

A gördülékeny és sikeres cégátadás – átvétel feltételinek tisztázása, az ezzel kapcsolatos iránymutatás és az esetleg szükséges fejlesztési lépések megadása díjmentes.

Megnézem a Titoktartási nyilatkoztatot!

Alulírott Tomán József, az alábbi jognyilatkozatot teszem:

 • Kijelentem, hogy az engem megkereső érdeklődőktől, későbbiekben ügyfelektől a vállalkozása átvizsgálása és fejlesztése során birtokomba kerülő információkat, iratokat, dokumentumokat stb. bizalmasan kezelem.
 • Tudomásul veszem azt, hogy az általam átvett, illetve megismert adatok, iratok, dokumentumok információk stb. üzleti titok tárgyát képezi.
 • Tudomásul veszem továbbá, hogy az általam átvett iratanyagban rögzített és az Ügyféltől származó, bármely dokumentáció, adat, információ tekintetében korlátlan, szabad rendelkezési jog kizárólag fent nevezett ügyfelet illeti meg.
 • Kötelezettséget vállalok arra, hogy, hogy a fent hivatkozott iratanyagokat, dokumentációkat kizárólagosan a jogosult érdekében használhatom fel, azokat nyilvánosságra nem hozom,
  harmadik személyekkel nem közlöm, hozzáférhetővé nem teszem
 • Tudomással bírok továbbá arról, hogy jelen jognyilatkozatban vállalt kötelezettségek megsértése esetén a jogosult velem szemben igazolt kárigényeit érvényesítheti.