Cégvezetés átadás – átvételének segítése

generációváltás – utódlás – vezetőváltás – vezetés megosztása

Tomán József – hatékonyságnövelési specialista
2008 óta, száznál több cégnél, 10.000 órát meghaladó, gyakorlati cégfejlesztés

 • funkcionális szervezetfejlesztés, munkaszervezés
 • szűk keresztmetszetek megszüntetése,
 • delegálási és vállalkozási rendszerek építése, működésük optimalizálása
 • munkakörök kialakítása, megfelelő emberekkel való betöltése, összehangolás más munkakörökkel
 • munkaköri, csoport és cég szintű teljesítmény, hatékonyság és nyereségnövelés
 • működési célok elérésének támogatása, fejlesztések menedzselése

A cégvezetés sikeres átadása

Az átadások egy része kudarcba fullad, mert a négy alapvető elem közül egy, vagy több hiányzik

Miért nehéz, egyedül megoldani a jelentősebb fejlesztéseket?

Az érintettek, gyakran csak a saját nézőpontjukból tudják szemlélni a helyzetet.

Érzelmileg valamilyen mértékben érintettek, nem tudnak objektívek lenni.

Ezek miatt szükséges lehet a következőkre

 • külső szemlélő, aki nem elfogult, más nézőpontokból is képes látni a helyzetet és történéseket
 • szakértő, aki az adott területen felkészült és gyakorlati jártassággal is rendelkezik, hogyan lehet az adott helyzetből eljutni a kívánt célig
 • gyakorlatban eredményesen használható módszertan, fejlesztési lépések, testre szabható megoldások, sablonok, információ, átadható tudás, know-how
 • minden érintett betartja a szükséges és elégséges mértékű fejlesztés elvét és fokozatokban tud gondolkodni, kerülve a túlzott leegyszerűsítést és a túlbonyolítást, valamint a területek közötti fejlesztés arányainak felborulását

Miért nehéz egyedül megoldani, a cég vezetésének átadását, átvételét?

Az átadó és átvevő közötti eltéréseket egyensúlyba kell hozni.

Miért lehet szükség külső segítségre, az átadás – átvétel gördülékeny megoldásához?

 • nem tudja egyedül átlátni a helyzetet, az összefüggéseket, minden részletet, ami számít – kell valaki, aki segít ebben eligazodni

 • nem tudja, hogyan fogjon hozzá a megoldáshoz, nem tudja milyen lépések vezetnek valóban eredményhez – kell egy lépéssor amit követni tudna
 • próbálta már megoldani korábban, de nem érték el a kívánt eredményt, vagy rövid időn belül visszarendeződés történt – nem akar kísérletezni tovább
 • benne vannak egy átadás – átvételi folyamatban, de kétségei vannak, hogy biztosan jó irányba haladnak, jól csinálják-e – szükséges van megerősítésre, iránymutatásra, gyorsítási lehetőségekre
 • nem elegendő a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tudása, nincsenek megvalósítást támogató eszközei – mindenképpen külső, szakértői jártasságra van szüksége
 • tart tőle, hogy elakad a haladásban, nem fogja tudni mit tegyen, hogyan menjen tovább – dilemmák, megválaszolásra váró kérdések lassítják a fejlesztést
 • túl drága az ideje, ezért célirányosan akar haladni – meg akarja spórolni a tévutakkal járó idő, pénz és lehetőségek elvesztését
 • gyors változásra van szüksége – sürgős a pontos és fenntartható átadás elérése, mert olyan az élethelyzet
 • olyan ügyfélkörrel dolgoznak akiknek biztosítani kell a folytonosságot – nem engedhetik meg maguknak, hogy a zökkenők miatt elveszítsék őket
 • túl nagy a tét, nagyok a számok, biztosra akar menni – saját egzisztenciája, sok ember élete függ a vezetés átadásának milyenségén és eredményességén
 • elege van az elméleti megoldásokból, könyvekből és előadásokból – magyar vállalkozásokban eredményesnek bizonyult módszerrel kívánja elérni a megfelelő színvonalú átadást
 • erős piaci versenyben van a vállalkozás – a működés színvonala nem csökkenhet a vezetőváltás miatt, vagy akár annak emelésére van szükség ahhoz, hogy versenyelőnyt tudjon szerezni, vagy meg tudja tartani
 • nagyon gyors a cég növekedése – ez újabb kihívások elé állítja a céget, a meglévő helyzet kezelése és a következő időszak növekedése, fejlődése terén is

Miben tudok segíteni, az eredményes és gördülékeny átadás – átvételi folyamatra való felkészülésben?

Egy cég átadás – átvétele, rendkívül összetett kihívás.

Ezért, a felkészülést és az átadási folyamatot, az összetett cégműködési kihívásoknak megfelelő alapossággal kell végeznünk.

Cégátadás segítése – speciális

Miért éri meg külső segítséget igénybe venni?

 • ha súlyos a helyzet, ha gyorsan kell a változást elérni, ha nem tud egyedül továbblépni, akkor egyszerűen nincs más lehetőség – szakszerű beavatkozást kell igénybe venni a további  következmények megelőzése érdekében
 • pénzben megtérül – megszűnnek a károkat okozó problémák, nő a teljesítmény, javul a hatékonyság, gazdaságosabbá válik a működés, nő a nyereség
 • hibáktól, károktól szabadít meg – ez segíti a személyes jelenlét és időráfordítás csökkentését, minimalizálja a cégen belüli konfliktusokat, mindenki jobban fogja érezni magát, jobban ki tudják aknázni a kínálkozó lehetőségeket, amelyekre eddig nem volt módjuk
 • a vállalkozó ideje a legdrágább a cégen belül, ha ezt nem jól használja, akkor az mindenre kihat, a célirányos megoldás igénybevétele lerövidíti az utat, ezért olcsóbb, mint próbálkozni

Mi a menetrend, ha szeretné megvizsgálni a lehetőségeit?

Közösen megvizsgáljuk, hogy mi az, ami nehezítheti, akadályozhatja, illetve meghiúsíthatja az átadás – átvételt.

Az átadás kivitelezésének lépései előtt, átadható állapotba kell hozni a céget.

átadható cég + átadó + átvevő + átadás – átvételi folyamat = gördülékeny és eredményes cégátvétel — >>> új vezető elképzelése szerinti működés, a régi értékek megtartásával

Mi befolyásolja általában, az átadás – átvétel és a szükséges fejlesztést lehetőségeit, időtartamát, költségeit?

 • kitűzött cél és a meglévő állapot közötti eltérés
 • meglévő állapot stabilitása
 • meglévő rendszer kidolgozottságának és naprakészségének állapota
 • átadó vezető átadási készsége
 • átvevő vezető rendszer építési, menedzseri, vezetői készségei
 • esetleges működési és munkatársi probléma fennállásának ideje, mélysége (mennyire kiterjedt hatású a cégen belül) és összetettsége (mennyi összetevőből áll)
 • cég létszáma, szervezeti felépítés, szervezettség milyensége, dolgozói problémák milyensége
 • sürgősség a cég léte szempontjából, becsült kockázat mértéke
 • a változtatás, személyes indíttatásból mennyire sürgős
 • az átadó és átvevő fél részéről személyesen ráfordítható idő mértéke
 • ráfordítható pénz havonta
 • segítők – mennyiség, minőség, időráfordítás
 • alapvető készségek állapota, mekkora kihívás pótolni amire szükség van, vezetői és dolgozói részről
  • önállóság, bizonytalanság, dilemmák, döntések
  • figyelem, fogalmazás, kommunikáció,
  • vezetői, konfrontáció, konfliktuskezelés, vérmérséklet, stílus,
  • rugalmasság, tanulási képesség, ego,
  • rendszerek iránti alázat, fegyelmezettség,
  • kitartás, sebesség,
  • számítógép kezelés, gépírás, szoftverek használata, jegyzetelés,
 • szervezet egészségi állapota – funkció hiány, induló cég, belső feszültség, ellenállás, vezetői tisztelet mértéke, elfogultság (rokon, barát, szociális tényezők)
 • dolgozók pótlásának nehézségei
 • párhuzamosan, nagy léptékű projektek futása
 • korábbi kedvezőtlen tapasztalat miatti bizalmatlanság, haladás szempontjából hátráltató előzmények


Zárjuk rövidre

Tisztázzuk le mielőbb közösen, hogy mivel teheti gördülékennyé és sikeressé, az átadás – átvételi folyamatot.

A gördülékeny és sikeres cégátadás – átvétel feltételinek tisztázása, az ezzel kapcsolatos iránymutatás és a fejlesztési lépések megadása díjmentes.

Küldjön üzenetet!