Tomán József-munkaköri leírás szervezetfejlesztés hatékonyság

Titoktartási nyilatkozat

Alulírott Tomán József (www.tomanjozsef.hu)
az alábbi jognyilatkozatot teszem:

  • Kijelentem, hogy az engem megkereső érdeklődőktől, későbbiekben ügyfelektől a vállalkozása átvizsgálása és fejlesztése során birtokomba kerülő információkat, iratokat, dokumentumokat stb. bizalmasan kezelem.
  • Tudomásul veszem azt, hogy az általam átvett, illetve megismert adatok, iratok, dokumentumok információk stb. üzleti titok tárgyát képezi.
  • Tudomásul veszem továbbá, hogy az általam átvett iratanyagban rögzített és az Ügyféltől származó, bármely dokumentáció, adat, információ tekintetében korlátlan, szabad rendelkezési jog kizárólag fent nevezett ügyfelet illeti meg. 
  • Kötelezettséget vállalok arra, hogy, hogy a fent hivatkozott iratanyagokat, dokumentációkat kizárólagosan a jogosult érdekében használhatom fel, azokat nyilvánosságra nem hozom,
    harmadik személyekkel nem közlöm, hozzáférhetővé nem teszem
  • Tudomással bírok továbbá arról, hogy jelen jognyilatkozatban vállalt kötelezettségek megsértése esetén a jogosult velem szemben igazolt kárigényeit érvényesítheti.

Tomán József