A teljesítmény kiemelten fontos - ha nem a legfontosabb dolog - egy vállalat életében, amennyiben sikeres működést tűzött ki célul maga elé.

Növekvő teljesítmény – mérséklődő működési és munkatársi problémák

Egy vállalkozás elérendő céljai közül első helyen szerepel a teljesítmény növelése. A cél kitűzése azonban kevés, ha a cégvezető nem lép a tettek mezejére, és nem néz szembe a megvalósítást akadályozó tényezőkkel.
A problémák sokrétűek lehetnek, és az sem mindegy, hogy éppen milyen “életszakaszban” van az adott vállalkozás.
Növekedésben lévő cégek esetében a megfelelő emberek megtalálása, kiválasztása és gyors betanítása a növekedés előfeltétele. Ha ez nem történik meg, akkor a növekedés nem tud megvalósulni.

Választási kényszer: nagyobb teljesítmény vagy magasabb fizetés?

Sok vállalkozó dolgozik folyamatosan azon, hogy hogyan érjen el nagyobb teljesítményt úgy, hogy közben ne kelljen többet fizetnie alkalmazottainak. Az alkalmazott pedig éppen fordítva gondolkodik: ha magasabb a bére, akkor hajlandó többet teljesíteni.
Ez valójában egy ördögi kör, hiszen – látszólag – nincs kompromisszum.
Amennyiben Ön megteremti vállalkozásában a munkaköri teljesítménynövelés feltételeit, akkor meg tudja mondani, hogy mennyi pénzt milyen teljesítményre lehet kifizetni. Tehát ha eleve egy olyan összeget határoz meg dolgozója számára, amelyre a válasz a magasabb teljesítmény, akkor a kecske is jóllakik, és a káposzta is megmarad.

 

Működési folyamatok javításával a teljesítmény növekedéséért

A vállalatok egyik fontos feladata az kellene, hogy legyen, hogy a munkaköri vállalások az egyes munkaköri szinteken teljesítve legyenek, valamint, hogy ezen szintek között kielégítő kapcsolat legyen. Az alapvető problémát általában az okozza, hogy még munkaköri minimum sincs. Ennek hiányában pedig nem összehangolhatók az egyes folyamatok egymással.

A vállalkozások napi problémái a működés gördülékenységére vannak kihatással. Ezen problémák 5 jelentős területre lehetnek kihatással:

 1. A teljesítmény csökkenése, amelyet a napi működési problémák, a velük való folyamatos foglalkozás eredményez. Ezek kezelése 8 különböző szinten valósulhat meg.
 2. Teljesen a cég belső működésére fókuszálnak, csak a belső problémákra irányul a figyelem. Ezzel viszont a meglévő ügyfelek kiszolgálásától, valamint az új érdeklődők hatékony kezelésétől vonódik el a dolgozói kapacitás, továbbá a piaci lehetőségekre sem tud az adott vállalkozás koncentráltan reagálni.
 3. Munkatársi problémák: jelentős részük a működési problémákból következik. Lehetnek:
  – teljesítménnyel,
  – együttműködéssel,
  – viselkedéssel, kommunikációval kapcsolatosak.
 4. A napi működési problémák kezelése túlterhelődéssel, időelvonással jár, tehát a hibák javítása, a rájuk való reagálás, korrigálás mind-mind a cég hatékonyságát rontják.
 5. A működési problémák megoldása, a kár keletkezése pénzbe kerül. A nyereség csökkenésével a kiadás is több lesz.

Szerencsére ezek nem orvosolhatatlan problémák, az alábbi megoldási lehetőségek megfontolandók lehetnek, ha az Ön cégében is jelentkeztek már a fenti problémák:

 1. A túlterheltséget csökkenteni kell, hogy ezáltal legyen idő foglalkozni a működési problémákkal. Ehhez első és legfontosabb lépésként az időmenedzsmentet kell rendbe tenni.
 2. A működési problémákat megfelelő szinten kell kezelni – amennyiben van rá idő. Tehát, ameddig az időmenedzsment hagy maga után kívánnivalót, addig nem érdemes – és nem is lehet – továbblépni.
 3. Hangsúlyos figyelem a munkaköri teljesítménynövelésre: el kell érni, hogy az adott munkakörökben ne fordulhasson elő többet hiba. Hatékony munkaköri rendszer kialakítása szükséges, amely a munkaköri teljesítménynövelésen keresztül valósítható meg.
 4. A hatékonyságnövelésnek a cég szintjén kell megvalósulnia – ez valójában cég szintű rendszerépítést jelent.

 

Növekedésben lévő cégek fejlesztése – határ a csillagos ég…

Vannak cégek, amelyek olyan paradicsomi állapotban léteznek, ahol nincsenek működési problémák, ennek következtében a valaha volt munkatársakkal kapcsolatos problémák is a múlt homályába vesznek.
Ebben a szerencsés helyzetben csupán arra kell fókuszálni, hogy milyen módon lehet továbbfejleszteni azt, ami már alapértelmezésben megfelelően funkcionál. Az alábbi módszerekkel növelhető a jól működő cégek teljesítménye:

 1. Személyes hatékonyságnöveléssel
 2. Céges működési célokhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések megfogalmazásával – stratégiai és tervezési szinten egyaránt
 3. Hatékonyságnövelő módszerekkel
 4. Munkaköri teljesítménynöveléssel
 5. Cégszintű hatékonyságnöveléssel
 6. A működési és fejlesztési tudnivalók megértésével
 7. Személyes készségfejlesztéssel

Ha Ön már felismerte a problémát, és a növekvő teljesítmény mellett tette le a voksát, de nem tudja még, hogy milyen irányban induljon el a problémák orvoslásához, akkor engedje meg, hogy segítségére legyek az irányválasztásban!

Irányválasztás