Hiába van meg, a probléma megszüntetéséhez szükséges fejlesztési irány, hiába választják ki a megfelelő módszert, ha nem olyan formájú fejlesztés mellett döntenek, amelyik kivitelezhető a vezető és az emberek számára.

[vc_row][vc_column]

Válassza ki a célnak megfelelő, és az Ön által kivitelezhető fejlesztési formát!

Az a fejlesztési forma megfelelő, ami

 • nem akadályozza, hanem támogatja a problémája megoldását
 • eleget tesz a döntési szempontjainak
 • kivitelezhető
 • elérhető, ki tudja fizetni
 • ki akarja fizetni

A nem jól kiválasztott formájú fejlesztés, nem támogatja, hanem megnehezíti, sőt meg is akadályozhatja, a kívánt eredmény elérését.
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
4/1 - Önállóan történő fejlesztés

Két szempont határozza meg, kinél jöhet számításba ez a megoldási forma

1, Akinek nincs lehetősége más szintű fejlesztési formát igénybe venni 

Jellemzően, az önálló fejlesztést támogató formájú megoldások, a legolcsóbbak. Így ezek, azok számára is elérhető, akiknek korlátozottak a pénzügyi erőforrásaik.

Akik távol laknak azoktól az oktatási centrumoktól, ahol elsajátíthatnák a változtatáshoz szükséges tudást, meg kell próbálniuk az önálló fejlesztést.

 

2, Azoknál támogatja leginkább a pozitív változások elérését, akik

 • elegendő időt tudnak rászánni a megértésre
 • saját tanulási módszerükkel fel tudják dolgozni a rendelkezésre álló anyagokat
 • fegyelmezettek és betartják a tanulásra, fejlesztésre szánt időt
 • külső kényszer nélkül is képesek a tanultak gyakorlati bevezetésére

 

Legjellemzőbb önálló fejlesztési formák – digitális, vagy fizikai kivitel

 • könyvek
 • hangfelvételek
 • infotermékek – a téma által szükséges formák kombinációja
  • előadás hang, videó felvétele
  • leírt előadási anyag
  • diák, táblázatok, sablonok, csekklisták, munkafüzetek

Ha nincs rákényszerítve, vagy nem elég fegyelmezett, akkor az önálló fejlesztési forma nem fogja támogatni a kívánt eredmény elérését!
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
4/2 - Élő elméleti képzés

Ilyen jellemzően az előadásokon való részvétel

Az előadások témáinak és előadóinak száma adja meg, hogy mennyire fókuszált, célirányos a tematika.
Az idő pedig, azt, hogy mennyire mélyen lehetséges a gondolatok kifejtése.
Lehetnek az előadások, megoldást támogató, vagy bemutató jellegűek.

Elérhető előadási célok, az előadók és témák számának függvényében:

 1. egy előadó – egy téma: egy gondolatmenet, a probléma és a megoldás mélyebb feltárására
 2. egy előadó – több téma: kisebb egységek megismertetésére, az előadó megoldásainak bemutatására alkalmas, rendszerek megértése is lehetséges
 3. több előadó – egy téma: célja, ugyanannak a problémakörnek a megoldására, több lehetséges gondolatmenet, módszer, megismertetése, különböző nézőpontokból, tapasztalati háttérből
 4. több előadó több – több téma: az eladók és megoldásaik bemutatására irányulhat, nem ad mély megértés, inkább csak érdeklődés felkeltésre és az újdonságok megismerésére irányulhat

Mielőtt részt vesz egy előadáson, érdemes megnézni, milyen témában, milyen céllal szervezik azt, és megvizsgálni, hogy ez milyen mértékben támogatja az Ön fejlesztési törekvését!
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
4/3 - Gyakorlati megvalósítást támogató kiscsoportos foglalkozások

 Akkor célszerű ilyen megoldást választani, amikor

 • tréning: valamilyen készség elsajátításához szükség van a gyakorlásra, és külső visszajelzésre
 • megvalósító nap: valamilyen gyakorlati fejlesztés megvalósítását, nagyrészt önállóan akarja valaki végezni, és ehhez
  • szüksége van, az elakadásokon való átlendüléshez, azonnali segítségre
  • nem tud otthon, a munkahelyén olyan körülményeket biztosítani, amelyek lehetővé teszik a hatékony gondolkodást, rendszerek kidolgozását
  • olyan környezetben akar lenni, ahol másokkal együtt, a hasonló problémáik megoldásával vannak elfoglalva, mert ez lelkesíti
 • tanfolyam: nagyobb terjedelmű fejlesztés elvégzése esetén, folyamatos támogatás és fejlesztéshez szükséges környezet biztosítva

 

Az ebbe a formába tartozó megoldások, jellemzően többe kerülnek, mint az előadások, vagy önálló fejlesztést támogató megoldások, mert nagyobb odafigyelést igényel a szervező részéről.
Egyszerre kevesebb emberrel, céggel, problémával lehet foglalkozni.

Viszont sokkal mélyebb megértés, megvalósulás történhet meg, mint az előzőeknél.

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
4/4 - Egyéni fejlesztési megoldások

Tanácsadás és coaching

Jellemzően ezek a legdrágább megoldási formák.

Azoknak való, akik egyrészt meg tudják fizetni és meg is térül számukra ennek a költségei, másrészt más formában képtelenek (pl. időben) elérni a kívánt eredményeket.

Ennek is többféle változata van

 • Coaching típusú támogatás. Laza együttműködés. Akkor alkalmazható, ha a támogatott félnek kellő tudása, és meglehetősen határozott elképzelése van a fejlesztést illetően, és szeretné valakivel megbeszélni az elképzeléseit. Ill. ha meglehetősen erőteljes személyiség, akivel csak ez a változat működhet.
 • Rapid, vagy gyors tanácsadás. Egy jól körülhatárolt cél elérésére irányul. Néhány nap alatt (5-10) koncentrált fejlesztéssel elérhető a cél.
 • Klasszikus tanácsadás. Összetett helyzet megoldásánál nem becsülhető fel pontosan a ráfordított idő. A célok eléréséhez meg lehet határozni az elvégzendő feladatokat, de azok kivitelezését sok minden befolyásolja.
  • probléma milyensége, mélysége, kiterjedtsége
  • cég létszáma
  • munkaerő pótlás nehézségei
  • belső viszonyok és állapotok
  • résztvevő vezető és dolgozók tanulási képessége és sebessége
  • ismerős, rokon, barát, házastárs, szülő, gyerek jelenléte a cégben
  • sürgősség, időfaktor, határidő
  • ráfordítható erőforrások, ezek eltérése területenként – idő, pénz, energia
  • segítők mennyisége, minősége
  • vezető állapota, szándéka, képességei, vérmérséklete, döntési képessége, sebessége, kommunikációs képessége,
  • adminisztrációs képesség és rendszer állapota
  • számítógépes és szoftver ellátottság, ezek használata
  • szervezet egészségi állapota
  • párhuzamosan futó nagyobb léptékű projektek
  • korábbi kedvezőtlen tapasztalatok, bizalom a fejlesztés irányítójával kapcsolatban
 • Interim menedzsment típusú tanácsadás. A tanácsadó, célzott területen elfoglal egy vezetői munkakört, betölt egy szerepet és a hozzá tartozó területet a megállapodott szintre fejleszti. Gondoskodik a rendszer kialakításáról, bevezetéséről. Később biztosítja a saját utódlásához szükséges körülményeket, és átadja a részleg vezetését.
 • Teljes egészében a megrendelő helyett elvégzett fejlesztés. Időnként előfordul, hogy a vállalkozás vezetője olyan mértékben elfoglalt, hogy nincs ideje, affinitása foglalkozni a fejlesztéssel. Biztosítja a szükséges erőforrásokat, segítőket, és kész eredményt kér. Ez esetben használható, bevezetett rendszert kap.

Ezekre a formájú megoldásokra, az 1/1 felállás jellemző.

Egy megrendelő, egy megbízott tanácsadó. 

Rendkívül hatékony megoldások, ha a megfelelő irányba indulnak el és megfelelő módszer segítségével haladnak.

Megfontolandó szempont a tanácsadó, coach kiválasztásához

Amelyik fejlesztési rendszerben, vannak megvásárolható megoldások, annál nem okoz problémát a tanácsadási folyamat befejezése.
A tudás, elérhető a megrendelő számára, a későbbiekben is.

Ahol ez nem megoldott, ott a tanácsadótól nem mernek leszakadni.
Ha véget ér a fejlesztési folyamat, a megrendelő, nem tud önállóan semmit sem tenni.

A cégre szabott megoldások a leghatékonyabbak. Ezeknél a megfizethetőség és megtérülés van a fókuszban.

6, Fejlesztési folyamat és hatásai

Mielőtt valaki belefog egy költséges, idő és energiaigényes fejlesztési folyamatba, előtte érdemes megismernie, hogy mik a fejlesztés feltételei, mit kell…
Tovább
[/vc_column][/vc_row]