A kis és közepes vállalkozások működése, jellemzően nincs precízen megtervezve és dokumentálva, ezért állandó problémákkal küzdenek. A Munkaköri Dosszié Rendszer biztosítja az összes szükséges információt, a munkakör betöltésétől, az együttműködés szabályozásán keresztül, az együttéléssel kapcsolatos elvárásokig.
A Munkaköri Dosszié Rendszer, a hatékonyságnövelés legfontosabb modulja.

Munkaköri Dosszié Rendszer, vagyis MDR

Ez a hatékonyságnövelési modul annak való

 • aki professzionális vállalkozást akar építeni,
 • ahol az információ áramlást teljes egészében rendbe kell tenni,
 • ahol meg akarják szüntetni a működési és munkatársi problémákat,
 • ahol nem lehet hibázni, mert a hibák olyan súlyos következményekkel járnak, hogy azt a vállalkozás nem engedheti meg magának, vagy nem tudja elviselni,
 • aki növekedési problémákkal küzd, akár azért mert nem tud növekedni a vállalkozás, akár a túl gyors növekedés miatt,
 • ahol a dolgozói morál, felelősségvállalás és a fegyelmezettség nem megfelelő.

Minden, ezt megelőző lépést azért teszünk meg, (Folyamatok szabályozás, Feladatkezelés, Szervezetépítés) hogy a MDR létre tudjon jönni.

Azt itt létrehozott rendszerből tudjuk összeállítani később a Cégvezetői Irányítópultot, amely a vezetői döntésekhez megalapozott adatokat szolgáltat. Az adatok a MDR-ben keletkeznek.

Az összes munkaköri dosszié és a kapcsolódó területek közti szabályozás, adja ki együttesen a Munkaköri Dosszié Rendszert.
Hogyan támogatja a hatékonyságnövelést a MDR?

Minden információ egy rendszerben

A vállalkozások nagyszámú problémával küzdenek. Ezek nagy része az információ hiánnyal, vagy ennek ellentétével, a túl sok információval, és a hibás információkkal vannak összefüggésben.

A Munkaköri Dosszié Rendszer úgy támogatja a hatékonyságnövelést, hogy minden elvárás, információ és szabályozás egységes rendszerbe kerül, ezzel segíti a teljes összehangolást.

Az MDR megismerése során, minden dolgozó megkapja azokat az információkat, amelyek segítenek kiegészíteni és helyretenni azokat a hiányzó elvárásokat, amelyek a működési és munkatársi problémák nagy részét okozzák.

A legtöbb cégben nincs megfelelő munkaköri leírás, sőt az elfogadható feladat leírás is rendkívül ritka.

 

Ez jelentősen kihat a munkavégzésre és az eredményekre is.

 • a dolgozók nem tudják, mit kellene tenniük, hogyan kellene viselkedniük,
 • nem tudják hogyan célszerű végezni a feladataikat,
 • nem kapnak meg és nem adnak át mások számára létfontosságú információkat,
 • nem tartanak be alapvető szabályokat,
 • nem ismerik a szokásokat,
 • nem látják át a céget és ebben nem tudják elhelyezni magukat,
 • nem értik a szerepüket a vállalkozás folyamataiban,
 • nem tudják mit akar elérni a cég, milyen értékek mentén kívánja végezni a tevékenységet,
 • nem értik miért felelősek, és miért nem,
 • mit kell előállítaniuk, és abból mennyit,
 • milyen eszközöket, anyagokat, és más erőforrásokat hogyan használhatnak.

Honnan tudnák?
Sokszor azt gondolják a cégvezetők, hogy az adott dolgokkal kapcsolatban mindent tudnak a dolgozók. Pedig a tudásuk és információik rendkívül hiányosak.
Ahhoz hogy valaki maradéktalanul el tudja látni a feladatait nagyon sok mindenről kellene tudnia.

Határozzuk meg a dolgozók számára egyértelműen, hogy mivel kapcsolatban mit akarunk!

Ma már vannak olyan vállalkozók, akiknek meglenne az igényük arra, hogy jobban meg tudják fogalmazni a dolgozók számára szükséges információkat, de nem tudják mi, milyen részletezéssel kerüljön bele.

Ön hogy áll ezzel a kérdéssel?
Ha tudnék mutatni Önnek egy olyan rendszert amely segítségével könnyen létre tudná hozni az információáramláshoz szükséges alapot, akkor érdemes volna némi időt szánni ennek megismerésére?

Átalakult a céges kultúra.
A MDR jelentősége túlmutat azon, hogy a munkavégzés minősége és mennyisége javulni fog az információáramlás ilyen módon történő rendbetételének következtében.

Az egyik vállalkozásban, azt az ellenséges és közömbös magatartást, ahogyan a dolgozók álltak egymáshoz, sikerült átalakítani a mások munkáját értő, a cég általános elvárásainak megfelelni akaró, csoport szellemet javító hozzáállássá. Azért mert a MDR -en keresztül megértették a cég, a csoportjuk, mások és saját szerepét, feladatait, felelősségét.

A MDR túltesz a munkaszerződéseken, a munkaköri leírásokon. Mind jelentőségében, mind hatásában.
Hogy néz ki, egy MDR?

Eddig még mindig sikerült!

Amikor megtettük azokat a lépéseket, amelyeket szükséges, minden esetben eredményeket értünk el. Ezért kimondhatom, hogy olyan alaprendszert sikerült összerakni, amely működik. Ha Ön is változásokat akar elérni, nincs más dolga mint követni a kialakított rendszer ajánlásait.

Mi az az MDR?
Ha már tudjuk, hogy milyen folyamatoknak kell végig futni a cégben az eredmények elérése érdekében, és ennek alapján létrehoztuk az ehhez szükséges optimális szervezeti felépítést, akkor a legkisebb egység, vagyis a munkakör számára biztosítanunk kell minden információt!
Az információknak ki kell terjedniük a munkavégzésre, más munkakörökkel való kapcsolódásra, és az egész cégbe való beilleszkedésre is.

Több mint munkaszerződés!
Több mint munkaköri leírás!

 

A munkakörökhöz egy komplett munkaköri dossziét hozunk létre.

Ez a következő részekből áll:

 • leírás arról, hogy mivel foglalkozik a cég,
 • mindenkire vonatkozó szervezeti és működési szabályok,
 • szervezeti felépítést bemutató ábra,
 • funkcionális területek rövid leírása,
 • vállalkozás folyamatainak az adott munkakörhöz tartozó és hozzá közvetlenül kapcsolódó folyamatainak ábrázolása,
 • a munkakör leírása:
  • alapadatok
  • elvárt eredmények
  • felelősségi körök
  • felelősségek
  • feladatok
  • jelentések formátuma és adatai,
  • munkavégzéshez szükséges erőforrások felsorolása, részlete
 • összehangolási útmutató
 • titoktartási szerződés
 • stb.

Innentől megszűnik a nem tudás, és a kifogás!
MDR sablon és az elkészítéshez szükséges tudás

Gyakorlatban kialakított és tesztelt kialakítás

Sok száz munkaköri dosszié elkészítése alapján lett kialakítva egy olyan rendszer, amelyet a cégre és a munkakörre vonatkozó tartalommal, bárki képes feltölteni és ezzel elkészíteni az összes Munkaköri Dossziét.

Továbbá, Ön képes lesz az összehangolással, rendszerré alakítani és ezzel létrehozni a saját vállalkozása működési kézikönyvét.

A rendszer, a kialakítása után, több formában is megállta a helyét.

 • Tanácsadásban, szoros felügyelet mellett működött.
 • Laza kapcsolatú fejlesztési konstrukcióban, amikor a cégvezető önállóan dolgozott, néha kérte az elkészült anyagok ellenőrzését – működött.
 • Kiscsoportos foglalkozás során, amikor minden részt vevő a saját cégén dolgozott, némi segítséggel, és otthon tovább folytatta befejezésig a munkát – működött.
 • Előadáson megismert információk és átadott sablonok alapján, önálló munkavégzéssel – működött.

A MDR-t bemutató előadást felvettük.

Az előadáshoz hozzátettük azokat a sablonokat amelyeket a mindennapokban tanácsadásokon és kiscsoportos formában is használunk.

Az előadás hangfelvételéhez hozzátettük a diákat, hogy ugyanazt a hatást érhessük el, mintha az is ott lett volna, aki meghallgatja és áttanulmányozza a csomagot.

A hanganyagot 24 db, 5-10 perces egységre vágtuk, hogy könnyen tudjon lépkedni a részek közt, mindenkor tudja hol tart a meghallgatásukban és könnyen megtalálja az ismétlendő részeket. A hangfelvétel teljes hossza 2 óra 29 perc.
Kihagytunk belőle minden felesleges részt, ami az előadás során elhangzott, de a megértéshez nem szükséges, hogy csak annyit kelljen foglalkoznia a felkészüléssel, amennyit feltétlenül szükséges.

Ebben a formában megtudja hallgatni utazás közben, vagy akár töredék időben, amikor semmi más értelmeset nem tudna egyébként tenni.

A megoldáscsomag digitális formában érhető el.

Önnek is sikerülni fog!

Ne legyen bizonytalan magában!

Én biztos vagyok benne, hogy az oktatóanyagban lévő iránymutatás alapján el tudja készíteni, hiszen mindent adunk hozzá amire szüksége lehet. Egyetlen esetben nem lesz kész, ha nincs, aki elvégezze a feladatokat.

Mennyi munka lesz vele? Merülhet fel a kérdés Önben.
Nem tudom azt mondani, hogy nem sok.
Lehet, hogy soknak fogja tartani, lehet, hogy nem fogja szeretni annyira ezt a feladatot, mint a szakmai feladatait. De az is lehet, hogy kimondottan élvezni fogja!

Végre felszámolhat olyan nem megfelelő állapotokat, amelyek évek alatt jöttek létre a cégében.

Abban biztos vagyok, hogy ez a leghatékonyabb módja annak, hogy a vállalkozásán dolgozzon.

Sokkal több haszna lesz belőle, mint ha helyette inkább elvégezne néhány rutinfeladatot.

Egyébként a teljes kialakítási folyamatba, bevonhatja a munkatársait, kulcsembereit, vezetőit, tulajdonostársait is.

Mibe kerül ez a rendszer?

A MDR-be, a létrehozás során, több száz munkakör szabályozásának tapasztalata került bele.
Ez éveket igényelt és számtalan próbálkozást, annak érdekében, hogy a legkönnyebb legyen létrehozni, és a legkönnyebb legyen a használók számára megérteni, elsajátítani a már kialakított működési kézikönyvet. Az ehhez szükséges nagyszámú tesztelési lehetőség egy átlagos vállalkozó számára egész életében nem adatik meg.
A mostani rendszerben nincs semmi, ami felesleges, és minden benne van, amire szükség van!
Ez teszi nagyon hatékonnyá ezt a fejlesztési folyamatot is.

A digitálisan letölthető oktatócsomag tartalma
– 2 óra 29 perc vágott hangfelvétel MP3 formában
– előadás jegyzete az ismeretekkel és gyakorlati feladatokkal

Ára: 59 900 Ft + áfa
Csomagolási és szállítási költség: nincs

Ez az modul, egy nagyobb, összesen 7 modulból álló, rendszerépítő megoldásrendszer része

Az egymásra épülő csomagokkal, több fokozatban fejlesztheti cégét.
H+4 csomag – Információ ellátás, szabályozás és működés összehangolás
H+6 csomag – Adatgyűjtés és kontroll

Az egymásra épülő csomagokban, minden modult, így ezt is kedvezőbb áron vásárolhat meg, mintha egyesével rendelné.
Nézze meg, melyik csomagot lenne érdemes megszereznie.
Kattintson az alábbi linkre!
https://tomanjozsef.hu/megoldasok/szinapszis-hatekonysagnovelesi-rendszer/

Aki nem végzi el a MDR-ben ajánlott részletességgel az elvárások megfogalmazását, információ megosztást és szabályozást, az folyamatosan küzdeni fog, az újratermelődő problémákkal.
Megrendelés, vásárlás és kiszolgálás menete
Kérem, töltse ki, a lenti megrendelő űrlapot.
Ügyeljen a beírt adatok pontosságára, mert a díjbekérő, és később a számla is, az itt megadott adatokkal készül.
Minden mező kitöltése kötelező, kivéve a Megjegyzés.
Kattintson az egérrel a “Megrendelés elküldése” gombra.

Amennyiben nem rendelkezik Belföldi mobil telefonszámmal, akkor is töltse ki a mezőt pl. 70 1111111.
A megjegyzésbe pedig írja be, élő telefonos elérhetőségét.

Külföldi rendelés esetén nettó árak értendők. Kérjük a megjegyzés rovatba írja be EU adószámát.
A külföldről történő utaláshoz szükséges adatok:
Iban: HU36 1174 2111 2004 3355 0000 0000
Swift: OTPVHUHB
Közösségi adószám: HU12769872

Rendszerünk érzékeli a rendelés leadását.
A megrendelés elküldése gombra kattintás után, a megrendelés visszaigazoló oldalra kerül. Ebből fogja tudni, hogy sikeres volt a rendelése.

Ezzel együtt, a rendszer kiküldi a megadott email címre a megrendelés díjbekérőjét.

Nyissa meg email levelező rendszerét és keresse meg a tőlünk kapott megrendelést visszaigazoló levelet.
A levélben lévő linkre kattintva töltse le a díjbekérőt.
Utalja el a díjbekérőn lévő összeget a megadott adatok alapján.
Az utalás megjegyzésébe írja be a díjbekérőn lévő egyedi azonosítót pl. D -….
Ezzel fogjuk tudni beazonosítani a rendelését.

A pénz beérkezése után E-számlát állítunk ki, melyet a megadott e-mail címre küldünk. Ezt megrendelő kinyomtatja.

Ugyanazon a napon, egy másik levélben küldjük a digitálisan letölthető oktatóanyag elérési linkjét.

Munkaköri Dosszié Rendszer oktatócsomag megrendelése

Válassza ki a megrendelni kívánt modulokat!