Ezekre az információkra van szükségük a dolgozóknak

Tudatos, egymásra épülő, rendszer építési lépcsőfokok

Az eddig 100-nál több cégben végzett fejlesztés, rendszerépítés és optimalizálás során, az alábbi típusú információk biztosítására volt szükség.

(Arra most külön nem térek ki, hogy melyik típusú információra miért volt, vagy lehet szükség.)

Ezek az információk segítenek az illetőnek megérteni a céget, annak törekvéseit.
A munkavégzésen kívül szükség van rájuk, a mielőbb beilleszkedéshez, együttélési és együttműködési normák megismeréséhez.

Információ típusok

 • vállalkozás tevékenysége, piacának jellemzői, vállalkozásról általában, adott cég felépítése, működési elvek, főbb folyamatok
 • miért csinálják amivel foglalkoznak, küldetés, miben akarnak megoldást adni, javulást elérni,
 • kit szolgálnak ki, milyen módon teszik ezt
 • milyen értékek fontosak a cég alapítói számára, amelyeket követnek, elvárják, hogy a cég mindennapjaiba beépüljenek, hosszú távon fennmaradjanak
 • milyen folyamatban lévő célok vannak – időtáv, részlegek, területek
 • a célokat milyen stratégia mentén szeretnék elérni, mi lesz az a nagyívű elképzelés, útvonal ahogyan ezt elképzelik, amihez csatlakozni lehet, egyet lehet vele érteni
 • mik a konkrét tervek, feladatok, sorrend, ütemezés, határidők, felelősök, egyéb erőforrások, cselekvés megalapozó háttér
 • információ és adatok a mindennapi munkavégzéshez, folyamatban lévő ügyekhez
 • szabályok, amelyeket be kell tartani, meghatározzák a napi életet, a megsértésük negatív következményekkel járnak
 • emberi együttélési elvárások
 • munkakörök és csoportok közötti együttműködési elvárások, kapcsolódó területekhez való viszony
 • erőforrásokkal kapcsolatos tudnivalók, felelős, használat, megőrzés, karbantartás, fejlesztés
 • elvárt és nem kívánatos viselkedési formák,
 • cégen, csoporton belüli szokások
 • megvalósult, elért közös eredmény
 • kontroll, ellenőrzés, visszacsatolás szükségessége, formája, gyakorisága, tételei, javításhoz szükséges konkrét korrekciós igények
 • fejlődéshez szükséges tudás, tapasztalat megszerzése, rögzítése, elérése, megosztása,
 • saját munkakör ismeret, dokumentációjának aktuális állapota
 • kötelezettségek, felelősség, döntési szempontok
 • a munkakör saját tevékenységének eredménye, elvárt / valós mérés, összevetés, elemzés, következtetés, intézkedés

Hogyan tudja eldönteni, hogy milyen információkra van szükség, az egyes munkakörök maradéktalan betöltéséhez?

Ebben segít a munkaköri minimum létrehozása. Ez mit jelent a valóságban?

Olvasson tovább, hogy a megértéséhez szükséges alapokat megismerje.