A munkaköri teljesítmény hatékony növelése

A munkaköri teljesítmény több komponens által befolyásolt tényező a vállalaton belül.

Hatékony növelése a megfelelő módszerek rendelkezésre állása esetén kivitelezhető.

Miért fontos a munkaköri teljesítmény?

A cégen belüli munkavégzéshez szervesen kapcsolódik a munkaköri teljesítmény, és annak növelése. Nem egyértelmű minden cég számára, hogy mennyire fontos, hogy a dolgozók jól kidolgozott, minden fontos szempontot magába foglaló munkaköri dokumentációval rendelkezzenek, hiszen csak ennek birtokában tudják, hogy

 • pontosan mit vár tőlük munkáltatójuk,
 • mely másik munkakörökkel függ össze a sajátjuk,
 • hogyan alakulnak saját eredményeik.

A munkaköri teljesítmény növelése természetes igénye minden vállalkozónak, hiszen ha az egyes munkakörben dolgozók produktivitása pozitív irányba változik, akkor az egyben azt is jelenti, hogy a vállalat fejlődik, növekedik, profitot termel, egy szóval eredményes.


A hatékony munkaköri teljesítmény megalapozása

Ahhoz, hogy az Ön munkatársai kellő hatékonysággal tudják munkájukat végezni, csupán arra van szükség, hogy pontosan tisztában legyenek a feléjük támasztott elvárásokkal.
Számos hiba, negatívum kiküszöbölhető a jól megírt, a munkakör maradéktalan betöltéséhez szükséges információkat tartalmazó munkaköri leírással.
Egy minden kritériumnak megfelelő munkaköri dokumentáció által:

 • megteremtődik a gyors betanulási lehetőség alapfeltétele,
 • az ugyanolyan munkakörben dolgozók felé egységes lesz az elvárás,
 • megteremtődik az egymáshoz kapcsolódó különböző munkakörök összehangolása,
 • a munkavállalók helyettesíthetőségének kérdése megoldható lesz,
 • megszűnnek a munkavégzésből keletkező viták, konfliktusok,
 • lehetőség nyílik a dolgozók teljesítmény- és eredményalapú megkülönböztetésére,
 • növekedni fog a dolgozói aktivitás, önállóság, problémamegoldási készség,
 • ki fog derülni, hogy az egyes alkalmazottak közül kire, miben és mennyire lehet számítani,
 • növekszik az egyéni teljesítmény, valamint a személyes hatékonyság,
 • nőni fog a csoportos és a céges hatékonyság is,
 • jobban szervezett lesz a vállalat működése.


A munkaköri minimum szerepe a teljesítmény növelésében

Minden munkakör esetében meghatározott, hogy milyen dokumentáció tartozik hozzá. A szükséges dokumentumok megléte garantálja a munkakör teljesítményének optimalizálását.

Ez képezi az alapját annak, hogy

 • profilozni lehessen a munkakörhöz tartozó megfelelő embert,
 • az új munkatársak felvételi és betanítási folyamatai zökkenőmentesek legyenek,
 • megvalósulhasson a meglévő munkatársak állapotfelmérése és fejlesztése,
 • személyre szabott fejlesztési terv készülhessen.

Ahhoz, hogy a vállalkozók munkájuk során gyorsabban érhessenek el érzékelhető eredményt, alkalmazniuk kell a munkaköri teljesítmény növelésének szintjeit. Az első szint a munkaköri minimum, melynek keretében öt dolog biztosítása várható el a vállalkozás vezetőjétől:

 1. Eredmény – Önnek, mint cégvezetőnek, meg kell tudnia mondani, hogy milyen eredményt vár el az adott munkakörben, azt milyen határidővel, milyen keretek között és milyen minőségben szükséges elérni.
 2. Feladatvégzés – Ahhoz, hogy az eredményt el lehessen érni, meghatározott feladatokat kell elvégezni. Önnek meg kell tudnia mondani alkalmazottainak, hogy a feladatokat milyen módon, milyen ütemezésben, milyen időzítésben végezzék el ahhoz, hogy az eredmény létrejöhessen.
 3. Erőforrások – Azt határozza meg, hogy mi minden kell ahhoz, hogy a feladatokat el lehessen végezni, az eredményt el lehessen érni.
 4. Nyilvántartás – A feladatok követéséhez, az esetleges vezetői beavatkozáshoz, a kontrollhoz elengedhetetlenül szükséges, hogy valamilyen módon nyilván legyenek tartva a feladatok.
 5. Kontroll – Önnek minden körülmények között tisztában kell lennie azzal, hogy az adott munkakört mekkora költséggel lehet betölteni, a szükséges feladatok elvégzése milyen anyagi ráfordítást igényel.

Látható tehát, hogy a munkaköri teljesítmény több tényező együttállása esetén növelhető eredményesen.

A jelenlegi helyzet felmérése után lehetőség nyílik arra, hogy az Ön vállalkozásánál is megvalósuljon a munkaköri teljesítmény hatékony növelése.

Igényelje még ma "A munkaköri minimum" oktatócsomagot!