A dolgozók munkavégzését akadályozó tényezők

A dolgozók első számú igénye

Minden, teljesíteni akaró dolgozó, 1. számú igénye az, hogy tudja, pontosan mit várnak el tőle.

Ha ez megvan, akkor van lehetősége arra, hogy döntést tudjon hozni arról, hogy vállalni tudja vagy sem, és eleget tudjon tenni az elvárásoknak.
Fontos, hogy a dolgozó ne legyen bizonytalanságban arra vonatkozóan, hogy mit várnak el tőle, valamint hogy mit, hogyan csináljon.

Ha ezek nem egyértelműek, akkor nem fog mindent megtenni annak érdekében, hogy megfelelő eredményt érjen el. El fog maradni az eredmény, hibák keletkeznek, sérül az önállóság.

Hogyan lehet egyértelműen megadni az elvárásokat?
Ebben segít a *Munkaköri minimum* létrehozása. Ez mit jelent a valóságban?
Olvasson tovább, hogy a *Munkaköri minimum* megértéséhez szükséges alapokat megismerje.


Érték, értékcsere, megállapodás

Érték, értékcsere, megállapodás pontos ismerete

A dolgozóknak pontosan érteniük kell, milyen értéket kell előállítaniuk, miért kapják a fizetést.

Érteniük kell, hogy a munkájukért, idejükért, szaktudásukért, feladatok elvégzéséért, teljesítményért, eredményért cserébe, hogyan kapnak fizetést.

Ezekről egyértelmű megállapodásoknak kell születniük.
Ezeknek a megállapodásoknak nem szabad elavulniuk. Mindig aktuális állapotban kell lenniük.
Ha valamilyen változás van ezzel kapcsolatban, akkor mindkét fél beleegyezése útján jöjjön létre. Ha nem egyértelműek az értékek, a csere és a megállapodás, akkor nem pontosan az fog teljesülni amire egyébként szükség lenne.

Ha ezek nem egyértelműek, akkor a dolgozó bizonytalan, a vezető legtöbbször elégedetlen egy ilyen helyzet következményeitől.
A dolgozók többsége, kevesebbet fog teljesíteni, hamarabb megfeledkezik a vállalásáról, könnyebben sérti meg a megállapodásnak látszó gondolatkört.

Hogyan tudja az értéket, az érték cserét és a megállapodást megfelelő állapotba hozni és tartani?
Ebben segít a *Munkaköri minimum* létrehozása. Ez mit jelent a valóságban?
Olvasson tovább, hogy a *Munkaköri minimum* megértéséhez szükséges alapokat megismerje.


Előre vivő és visszahúzó tényezők

Energetika, félelem, hiedelem, szokások, rugalmasság

Óriási különbség van abban, ha valaki arra a munkakörre termett amit betölt, vagy egyáltalán nem oda való.
Egy olyan személy, aki más energiaszinten van, mint ami a munkakörhöz szükséges, az vagy a környezetében, vagy saját magában feszültséget fog okozni. Ez nem lesz fenntartható.

A személyiségéből fakadó félelmeket kevesen tudják kezelni.
A munkakör feladatainak elvégzését akadályozó félelmek, hátrányt fognak okozni a cégnek.

Ugyanez igaz azokra téves hitekre, hiedelmekre, amelyeket magával hoz az illető. Például kimondottan káros egy magas minőségi szolgáltatást végző cégnél egy “szegénységtudatos” dolgozó, ha olyan munkakörben van, ami ez miatt rontja a szolgáltatás színvonalát.

Az idő túlnyomó részében mindenki szokások alapján működik. Ha ezek rontják a munkakör eredményeit, másokkal való együttműködést, akkor rossz szokásról beszélhetünk, amit nagyon nehéz megváltoztatni.
Ezért különösen fontos, hogy a cégbe belépő új dolgozók cégen belüli szokásainak kialakulását úgy írányítsuk, hogy az a cég számára hasznos legyen.
A késés, a feladatok elfelejtése, a nem megfelelő kommunikáció, a hozzáállás mind-mind szokásokon alapulnak.

Egy új dolgozónál, új környezetben, eleinte lehetőség van a korábbi szokások felülírására.
Ha erre nem fordítanak kellő figyelmet akkor hozhatja magával a régi szokásait, amelyek nem biztos hogy az új helyen is megfelelnek, vagy teret engedünk rossz szokások önálló kialakítására.

Hogyan tudja ezeket a tényezőket a munkavállalóban feltérképezni, felismerni?
Ebben segít a *Munkaköri minimum* létrehozása. Ez mit jelent a valóságban?
Olvasson tovább, hogy a *Munkaköri minimum* megértéséhez szükséges alapokat megismerje.


A megfelelő eredmény

A megfelelő eredmény eléréséhez szükséges feltételek állapota

Elvárás – nem megfelelő, ha nincs, kisebb mint amire képes az illető, vagy eltúlzott

Körülmények – ha nincsenek biztosítva a tárgyi, információs, anyagi feltételek, akkor az fennakadást fog okozni, kizökkenti a dolgozót, indokolatlanul nehézségek elé állítja őket, nem tudnak figyelni a munkájukra, nem éri őket sikerélmény

Ha a személyes adottság, képesség, készség, jártasság elmarad a szükségestől, akkor nem fogja sikerélmény érni az illetőt. Nem kap pozitív visszajelzést a munkájáról, nem fogja szeretni azt. Azon lesz, hogy csak valahogy elteljen a nap.

Ha az egyéni szándék nem egyezik a cégen belül betöltött szerep ellátásához szükségessel, akkor nem fogja hozni az illető az elvárásokat. A nem egyértelmű, és a dolgozó számára nem megfelelő megállapodás, gyors teljesítmény romláshoz fog vezetni, ha egyáltalán valaha eléri a megfelelő szintet. Legfeljebb a szükséges minimumot fogja az illető teljesíteni, hogy ne piszkálja a főnöke. Ez messze elmarad attól, amiért érdemes alkalmazni.

A munkakör megfelelő eredményének eléréséhez, megfelelő cselekvésre, feladatvégzésre, kommunikációra, viselkedésre van szükség. Ha ez előző feltételek biztosítva vannak, akkor ez teljes egészében a dolgozón múlik.

munkakör kontrollja, a szükséges korrekció, a dolgozó felé történő visszajelzés, teljes egészében a vezető felelőssége. Ha ez nem végzik, mert nincs rá idő, vagy nem tudják hogyan csinálják, akkor nem lehet optimalizálni a munkakört.

Hogyan tudja a megfelelő eredmény minden szükséges feltételét felismerni, hogy biztosítani tudja?
Ebben segít a *Munkaköri minimum* létrehozása. Ez mit jelent a valóságban?
Olvasson tovább, hogy a *Munkaköri minimum* megértéséhez szükséges alapokat megismerje.


Összefoglalás

Olyan kapcsolatot kell kialakítani a cég, a munkakör és azt betöltő személy között, ami támogatja mind a cég, mind a dolgozó érdekeit.

Ehhez, a következőkre van szükség:

  • az illető képességeivel összhangban lévő, egyértelmű elvárások és célok legyenek
  • a munkavégzés során a dolgozónak lehetősége legyen, az erős fókuszáltság kialakítására és fenntartására
  • képes legyen az illető arra, hogy azonnali választ adhasson a tevékenység alatt felmerülő jelzésekre, változásokra
  • egyensúly legyen, az egyén képességei és a feladat nehézsége közt (a feladat ne legyen túl könnyű, de ne is legyen túl nehéz, legyen némi kihívás, de teljesíthető legyen a számára)
  • a dolgozó ne féljen a dolgok alakulásától, a jelenben lehessen, arra tudjon figyelni, amivel éppen foglalkozik
  • az illető számára a tevékenység örömet okozzon, ez belülről jutalmaz, folyamatos a sikerélmény, ezért nem megterhelő a számára a munkavégzés

Az átlátható munkakör öt szintje – Ez a legfontosabb, ezt mindenképpen nézze meg!

A legtöbb vállalkozásban még a minimális elvárás sem teljesül.
Már az első szint elérése után, kiugró eltérést fog mutatni a dolgozói teljesítmény.

A magasabb szintek teljesülése fokozatosan egyre jobb és jobb eredményt fog kiváltani.