5 szint – dolgozói személyes teljesítménynövelés

Egymásra épülő szintek, a működési és munkatársi problémák megszüntetéséhez

Működési problémák kezelésének nyolc szintje

  1. szint – Feladatok pontos elvégeztetése, elvégzése
  2. szint – Folyamatok végigfutásának biztosítása
  3. szint – Projektek időben történő befejezése
  4. szint – Munkaköri teljesítménynövelés
  5. szint – Dolgozói személyes teljesítménynövelés  – itt tartunk
  6. szint – Csoportokon belüli szervezettség javítása
  7. szint – Csoportok közötti együttműködés fejlesztése
  8. szint – Cég szintű működés optimalizálása

A cégben fennálló problémák megoldását, mindig az alacsonyabb szinten kell kezdeni és utána lehet foglalkozni lépésről lépésre, a magasabb szintekkel.

Csak akkor menjen ezeken a lépéseken tovább, ha az előző szintet teljesítette már.

Fontos tudnivalók

A vezetői felelősség növelésével, növelhető a dolgozói felelősség vállalás

Dolgozói önállóság
Alapozza meg a dolgozói önállóságot!

Dolgozói problémák megszüntetése

A munkatársi problémák megszüntetésének 10 pontja

Ezek mindegyike, óriási hatással van a vállalkozás eredményeire. A cégek, több tényező, együttes hatása miatt nem tudnak növekedni. Nem elég néhányat teljesíteni, mindegyiknél pozitív változásokra van szükség.

Egyéni teljesítmény

Munkaköri szint – teljesült?

  • ismeri a feladatait, hogyan kell elvégezni azt, van munkaköri leírás alapján történt megállapodás vele?
  • alkalmas a munkakör, felelősségi és feladatkörök betöltésére?

Ha ez nincs rendben, akkor térjen vissza a munkakörhöz tartozó feltételek biztosításához. Vissza a munkakör működési problémáinak megszüntetéséhez.

A dolgozó képes arra, hogy maradéktalanul betöltse a munkakört?

Ha nem, akkor képzés, betanítás szükséges.
Ennek viszont csak akkor van értelme, ha az alapadottságai, sebessége, tanulási képessége rendben vannak, egyéb alkalmassági feltételekkel is rendelkezik az illető.

A dolgozónak, szándékában áll hogy eleget tegyen a megállapodásnak?

Ha igen, akkor a munkaköri szint teljesült. Tovább lehet lépni az emberi tényezők elemeihez.

Ha nem, akkor beszélgetés után döntést kell hozni vele kapcsolatban.

A dolgozók teljesítményére ható tényezők

Nyolc tényező, amely hatással van a dolgozók teljesítményére

Emberi tényezők

Hiába jó egy dolgozónak az egyéni teljesítménye, ha a hozzáállása, viselkedése, stb. az emberi tényezők nem megfelelőek a vezető a cég többi résztvevője számára.

Ezek legtöbbször az illető személyiségéből fakadnak, amelyeken nem mindig könnyű változtatni.

Vannak olyan tényezők, amelyen viszont lehet változtatni az illetőnél
Ez nem csak azt jelenti, hogy javítani lehet rajta, hanem azt is, hogy a cég, a vezető ronthat is ezeken.

Nézzük meg a legfontosabb emberi tényezőket, amelyek kihatnak a személyes teljesítményére

Viselkedés


A dolgozókkal érdemes közölni, a viselkedéssel kapcsolatos elvárásokat is.

Tartassa be a cégnormákat. 

Számolja fel a rendetlenséget. 

Biztosítsa az alapvető információkat a cégről, együttélésről, viselkedésről!

Lojalitás


A dolgozók elsősorban a vezetőjükhöz lojálisak, nem pedig a céghez.
Együttélés, együttműködés

Ide tartoznak azok tényezők, amelyek a közös eredmény elérése érdekében szükséges, csoportos munkavégzés során felmerülnek.

Az együttélés szabályainak betartása könnyebbé teszik az életet, a megszegésük konfliktusokat okoznak.

Az együttműködés jelentőségét nem érti mindenki, azt gondolják magukról, hogy a saját munkájukat ha elvégzik, akkor az elég.

Ez közel sem igaz, ha úgy történik, hogy közben megnehezítik mások munkavégzését, vagy máshol károkat okoznak azzal, ahogyan csinálják a munkájukat.

Mindkét esetben segít, ha a vállalkozás megfogalmazza az ezekkel kapcsolatos elvárásait, szabályait, információt biztosít a megértéshez, támogatja a pozitív és elmarasztalja a szándékosan előidézett negatív történéseket.